Räkna med jämlikhet intro

Räkna m jämlikhet omslagRäkna med jämlikhet (2015) tryckt bok och e-bok Christina Ahlzéns bok Räkna  med jämlikhet är en pedagogisk och rolig bok om statistik och jämlikhetsarbete!

Måste statistik om jämlikhet stanna vid att ”räkna huvuden”? Vilken roll har statistik i jämlikhetsarbete? Vilka för- och nackdelar har den? Räkna med jämlikhet beskriver de vanligaste utmaningarna och de bästa knepen för att förbereda, ta fram och använda statistik i jämlikhetsarbetet. Läs mer om boken.

 

 

 

 

Mångfald i praktiken intro

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (Liber, 2012). Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar?

Mångfaldsarbete handlar ofta om att öka mångfalden bland personalen, och det handlar alltid om att utveckla organisationskulturen, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer. Allt för att utnyttja den potential som finns i en mångfaldig arbetskraft. Läs mer om boken.

Jämställdhet i praktiken intro

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009) tryckt bok och e-bok. Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i  engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas?

Jämställdhet i praktiken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män, varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.  Läs mer om boken. 

Ljudböcker intro

Ljudbok Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar?

Mångfaldsarbete handlar ofta om att öka mångfalden bland personalen, och det handlar alltid om att utveckla organisationskulturen, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer. Allt för att utnyttja den potential som finns i en mångfaldig arbetskraft.

Ljudboken Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i  engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas?

Jämställdhet i praktiken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och inter rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män, varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Läs mer om ljudböckerna.