ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Våra produkter

Christina Ahlzéns bok ”Räkna med jämlikhet” (2015) är en pedagogisk och rolig bok om statistik och jämlikhetsarbete!

Läs mer här.

Gabriella Fägerlinds bok ”Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling” (Liber, 2012) ger många praktiska råd.

Läs mer här.

Gabriella Fägerlinds bok ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats” (2009) beskriver jämställdhetsarbete i praktiken.

Läs mer här.

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Läs mer här.

The card game #atourworkplace inclusion is a concrete and easy-to-use tool to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

Read more here.