Välkommen till ID förlag!

Våra böcker

Räkna med jämlikhet

Christina Ahlzéns bok "Räkna med jämlikhet" (2015) är en pedagogisk och rolig bok om statistik och jämlikhetsarbete! Läs mer...

Mångfald i praktiken

Gabriella Fägerlinds bok "Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling" (Liber, 2012) ger många praktiska råd. Läs mer...

Jämställdhet i praktiken

Gabriella Fägerlinds bok "Jämställdhet i praktiken - så utvecklar ni er arbetsplats" (2009) beskriver jämställdhetsarbete i praktiken. Läs mer..

Fler produkter

Kortlek #hurärdethososs

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Läs mer...

Köp våra e-böcker

Redan nu kan du köpa "Räkna med jämlikhet" och "Jämställdhet i praktiken" som e-bok hos Adlibris och Bokus. Snart kan du även köpa dem här.

Köp e-utbildning

Snart kommer du kunna köpa våra
e-utbildningar här.

Om ID förlag

Om oss

ID förlag är ett litet förlag som ger ut och säljer böcker om jämställdhet och mångfald i arbetslivet. ID Förlag startades 2014 och drivs av Gabriella Fägerlind.

Poddar

Lyssna på poddar med ID Förlags författare Christina Ahlzén och Gabriella Fägerlind.