ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Smakprov diskussionskortlek #hurärdethososs

Kortleken #hurärdethososs är ett enkelt och konkret verktyg för att diskutera och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur på arbetsplatsen.

Det här är ett smakprov med 5 av kortlekens 25 diskussionskort. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”. Det första kortet i kortleken beskriver instruktionerna till diskussionskorten mer i detalj.

Kortleken #hurärdethososs finns på svenska, engelska, tyska, polska, spanska och finska. Vill du veta mer om kortleken #hurärdethososs? Besök www.hurardethososs.se (svenska) eller www.atourworkplace.com (English)