ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Bok Räkna med jämlikhet

Bok Räkna med jämlikhet

280kr inkl. moms

Räkna med jämlikhet (2015) Christina Ahlzéns bok ”Räkna med jämlikhet” är en pedagogisk och rolig bok om statistik och jämlikhetsarbete!

Måste statistik om jämlikhet stanna vid att ”räkna huvuden”? Vilken roll har statistik i jämlikhetsarbete? Vilka för- och nackdelar har den? Boken ”Räkna med jämlikhet” beskriver de vanligaste utmaningarna och de bästa knepen för att förbereda, ta fram och använda statistik i jämlikhetsarbetet.

Kategori:

Beskrivning

Räkna med jämlikhet (2015) Går det att mäta maktens djupare aspekter, eller måste statistik om jämlikhet stanna vid att ”räkna huvuden”? Och när du inte ens kan ”räkna huvuden” för någon diskrimineringsgrund, hur gör du då? Vilken är statistikens roll i jämlikhetsarbete? Hur kan den användas? Vilka för- och nackdelar har den? Och hur gör du rent praktiskt? Hur ställer du bra enkätfrågor? De stora tabellerna som uppstår när du delar in utifrån flera diskrimineringsgrunder, hur gör du dem läsliga?

Räkna med jämlikhet förklarar på ett pedagogiskt sätt de vanligaste utmaningarna och de bästa knepen för att förbereda, ta fram och använda statistik i jämlikhetsarbetet. Den ger många illustrerande exempel. Boken vänder sig till dig som arbetar med jämlikhet, antidiskriminering, likabehandling eller inkludering, och vill ta statistik till hjälp, samt till dig som arbetar med statistik som ska användas för jämlikhetsarbete.

Provläs Räkna med jämlikhet

Räkna med jämställdhet är författad av Christina Ahlzén. Christina Ahlzén är statsvetare och jämlikhetskonsult och har under många år arbetat med jämställdhetsintegrering och inkludering i offentlig sektor, privata företag och ideella organisationer. Christina driver företaget Medida.