ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Rapport Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper

Rapport Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper

93kr exkl moms

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Syftet med rapporten är att svara på vad den samlade forskning visar.

Kategori:

Beskrivning

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Hur påverkar mångfald i företagets ledning eller bland de anställda företagets lönsamhet? Vilka effekter ger olika typer av mångfald i arbetsgrupper? Hur påverkar det gruppens prestation, grupprocesser och individerna i gruppen? Syftet med rapporten är att svara på vad den samlade forskning visar.

I sammanställningen presenteras kvantitativa studier som söker (matematiska) samband mellan mångfald och företags lönsamhet respektive mellan mångfald och effekter på arbetsgrupper. Det är främst resultat av metaanalyser som presenteras. Metaanalyser är statistiska analyser av många enskilda kvantitativa studier med syfte att få en samlad bild av kunskapsläget. Även sammanställningar av kvantitativa studier och resultat av enskilda studier redovisas. Förutom att presentera forskningsresultat tar sammanställningen också upp kritik mot forskningen om mångfald och lönsamhet och mot forskningen om hur mångfald påverkar grupper.

Här kan du titta på innehållsförteckningen och läsa inledningen till rapporten  Mångfald lönsamhet arbetsgrupper Fägerlind 2019 innehåll