ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Kortlek #hurärdethososs jämställdhet mångfald

Kortlek #hurärdethososs jämställdhet mångfald

kr300.00 inkl. moms

Kortleken #hurärdethososs Appen #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus  på er arbetsplats. Diskussionskorten tar upp fakta/ information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald.

Kategori:

Beskrivning

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Kortleken innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus på er arbetsplats. Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald.

Använd kortleken för att diskutera i er arbetsgrupp och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”.

Testa 5 av de 25 diskussionskorten i #hurärdethososs mini. Ladda ner korten som PowerPoint-bildspel via den här länken: #hurärdethososs mini

Kortleken finns också som app. Sök på #inclusion i AppStore eller GooglePlay för att hitta den. För 5 gratis kort, ladda ner #inclusion mini.