ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Diskussionskortlek #hurärdethososs

Diskussionskortlek #hurärdethososs

300kr inkl. moms

Kortleken #hurärdethososs är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus  på er arbetsplats.

Kategori:

Beskrivning

Diskussionskortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen.

Kortleken innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetsplats, med fokus på er arbetsplats. Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald.

Språk: Svenska