ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet i praktiken

kr150.00 inkl. moms

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009) tryckt bok och e-bok. Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas?

Jämställdhet i praktiken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män, varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Kategori:

Beskrivning

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009) Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas? Jämställdhet i praktiken visar hur ni kan skapa en arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas tillvara och olika perspektiv får bidra till att utveckla verksamheten. Boken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män, varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Här diskuteras alltifrån jämställd rekrytering till hur ni kan utveckla organisationskulturen och chefernas ledarskap utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Boken beskriver hur du som chef bör agera för att få alla med på tåget i jämställdhetsarbetet och hur ni tillsammans ser till att er satsning inte stannar på pappret, utan att det verkligen händer något. Erfarenheter från svenska arbetsplatser varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Provläs Jämställdhet i praktiken

Boken är skriven av Gabriella Fägerlind (civ.ing.) som sedan 1999 arbetar som organisationskonsult med fokus på mångfald och jämställdhet. Hon har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat, offentlig och ideell sektor. Hon har även skrivit boken ”Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling”.