ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Prislista ID Förlag

Räkna med jämlikhet
Boken kostar 280 SEK.

Mångfald i praktiken
Boken kostar 260 SEK.
Ljudboken 100 SEK.

Jämställdhet i praktiken
Boken kostar 150 SEK.
Ljudboken 100 SEK.

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald
Kortleken kostar 300 SEK.

6 % moms ingår i priset på de tryckta böckerna.

25 % moms ingår i priset på ljudböckerna och på kortleken.

Fri frakt.