ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Poddar

Poddar om Räkna med jämlikhet! Lyssna på samtal mellan Gabriella Fägerlind och Christina Ahlzén kring hennes bok och att räkna på jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Finns i en variant som är 12 minuter och en variant som är 5 minuter.