ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper (2019)

Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Hur påverkar mångfald i företagets ledning eller bland de anställda företagets lönsamhet? Vilka effekter ger olika typer av mångfald i arbetsgrupper? Hur påverkar det gruppens prestation, grupprocesser och individerna i gruppen? Syftet med rapporten är att svara på vad den samlade forskning visar. 

Du köpa rapporten som tryckt rapport och som e-bok.

Här kan du titta på innehållsförteckningen och läsa inledningen till rapporten Mångfald lönsamhet arbetsgrupper Fägerlind 2019 innehåll