ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Mångfald i praktiken

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (Liber, 2012)

Tryckt bok.

Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar? Hur kan mångfald mätas och hur följer man upp mångfaldsarbete?

Mångfald i praktiken ger svar på dessa och många andra frågor. Boken vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare. Den beskriver hur arbetsplatser och organisationer, genom ett framgångsrikt mångfaldsarbete, kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Nyckeln till framgång är att organisationens kultur är inkluderande och att chefer praktiserar ett inkluderande ledarskap. Hur detta kan åstadkommas utgör en central del av boken. Fokus ligger även på hur rekryteringsprocessen och processerna för karriär och utveckling kan utvecklas så att kompetenta personer inte sorteras bort på osakliga grunder vid rekrytering, utveckling och befordran.

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling beskriver hur ni praktiskt kan jobba med mångfald. Boken varvar forskning, konkreta tips och exempel med intervjuer och beskrivningar från arbetsplatser.

Läs innehållsförteckningen till Mångfald i praktiken här.

Mångfald i praktiken är skriven av Gabriella Fägerlind (civ.ing.) som sedan 1999 arbetar som organisationskonsult med fokus på mångfald och jämställdhet. Hon har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat, offentlig och ideell sektor. Hon har även skrivit boken Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats