ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Mångfald i praktiken intro

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (Liber, 2012). Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald? Är det lönsamt? Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar?

Mångfaldsarbete handlar ofta om att öka mångfalden bland personalen, och det handlar alltid om att utveckla organisationskulturen, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer. Allt för att utnyttja den potential som finns i en mångfaldig arbetskraft. Läs mer om boken.