ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Diskussionskortlek #hurärdethososs

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Kortleken innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus på er arbetsplats. Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald.

Använd kortleken för att diskutera i er arbetsgrupp och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”.

Du kan testa 5 av de 25 diskussionskorten gratis här: Diskussionskortlek#hurärdethososs smakprov

Kortleken finns i fysiskt och digitalt format och den finns på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska och polska.

Mer information om kortleken #hurärdethososs finns på www.hurardethososs.se.