ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Kortlek #hurärdethososs

Kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald är ett enkelt och konkret verktyg för chefer, HR, fackliga och medarbetare att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Kortleken innehåller 25 diskussionskort om jämställdhet och mångfald, med fokus på er arbetsplats. Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald.

Använd kortleken för att diskutera i er arbetsgrupp och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”.

Du kan testa fem av de 25 korten gratis genom att ladda ner en PowerPoint här: #hurärdethososs mini

Kortleken finns också som app. Den säljs i AppStore och GooglePlay. Sök på #inclusion så hittar du den, och även en gratisversion med fem kort.

Både kortleken och appen finns på svenska och engelska. Den engelska versionen heter #atourworkplace inclusion. Läs mer om den här.

 

Mer information om kortleken #hurärdethososs och appen #inclusion finns på www.hurardethososs.se.