ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Köpa E-böcker

Både Jämställdhet i praktiken och Räkna med Jämlikhet finns som e-böcker. De säljs via Adlibris och Bokus samt via Publits webshop för ID Förlags e-böcker. Publits webshop innehåller bara dessa två titlar.