ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Köp digitala kortlekar / Digital card games

Här kan du köpa våra diskussionskortlekar i digitalt format.

Here’s where you can buy a digital version of our card games.

  • #hurärdethososs (Swedish)
  • #atourworkplace (English)
  • #anUnseremArbeitsplatz (German)
  • #EnNuestroTrabajo (Spanish)
  • #MeidänTyöpaikallamme (Finnish) 
  • #unaswpracy (Polish)
 

#hurärdethososs (Swedish)

Kortleken #hurärdethososs är ett enkelt och konkret verktyg för att diskutera och utveckla ert arbete med jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur på arbetsplatsen.

Kortleken innehåller 25 diskussionskort, ni kan bläddra fram och tillbaka mellan korten. Varje kort inleds med ett påstående som ni reflekterar kring. Därefter läser ni texten på kortet. Slutligen diskuterar ni de avslutande frågorna på korten, som är kopplade till er arbetsplats – ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald. Det första kortet i kortleken beskriver instruktionerna till diskussionskorten mer i detalj.

Den digitala kortleken #hurärdethososs kostar 30 EUR (ca 305 SEK) inkl. moms 25 %.

Den digitala kortleken är avsedd att användas i din arbetsgrupp/ projektgrupp/ utbildningsgrupp. Filen får inte spridas, kopieras, läggas på webben. Om den läggs på ert intranät ska den endast vara tillgänglig för din arbetsgrupp/ projektgrupp/ utbildningsgrupp. Vill ni att fler i er organisation ska ha tillgång till kortleken via ert intranät kontakta oss på info@idforlag.com

Den digitala kortleken levereras som en nedladdningsbar pdf-fil. Varje kort är diskret märkt med din orders nummer längst ner i högra hörnet. Ditt köp bekräftas med ett mail (från nedladdningstjänsten  SendOwl Downloads), det innehåller en länk som du använder för att ladda ner filen. Du kan ladda ner filen 3 gånger. Vill du pröva kortleken och se hur den nedladdningsbara filen kommer att se ut? Testa vårt smakprov gratis. 

#AtOurWorkplace (English)

The #AtOurWorkplace (English) card came is a concrete and easy-to-use tool to get employees, management, human resources and unions to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

The card game includes 24 discussion cards that you can go back and forth between. Each card presents facts and questions to prompt a discussion about an issue related to the workplace. After reading and discussing the prompt, there are questions related to the way things are at your own company or organization. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The first card in the games provides more detailed instructions for the discussion cards. 

The digital #AtOurWorkplace card game costs 30 EUR (approx 305 SEK) including VAT 25 %. 

The digital card game is intended for use in your working group, project team or training group and may not be distributed, copied or uploaded online. If you’d like to use it on your intranet, it should only be made available to your working group, project team or training group. If you’d like more people in your organization to have access to the game via your intranet, just contact us at info@idforlag.com

The digital card game is delivered as a downloadable pdf file. Each card is discreetly marked with your order number in the bottom right corner. When you make a purchase, you’ll receive a confirmation email (from SendOwl Downloads) with a link to download the file, and you can download it three times. Want to take a quick look at the game and see what the downloadable file looks like? Try the free sample.

#anUnseremArbeitsplatz (German)

The #anUnseremArbeitsplatz (German) card came is a concrete and easy-to-use tool to get employees, management, human resources and unions to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

The card game includes 24 discussion cards that you can go back and forth between. Each card presents facts and questions to prompt a discussion about an issue related to the workplace. After reading and discussing the prompt, there are questions related to the way things are at your own company or organization. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The first card in the games provides more detailed instructions for the discussion cards. 

The digital #anUnseremArbeitsplatz card game costs 30 EUR (approx 305 SEK) including VAT 25 %. 

The digital card game is intended for use in your working group, project team or training group and may not be distributed, copied or uploaded online. If you’d like to use it on your intranet, it should only be made available to your working group, project team or training group. If you’d like more people in your organization to have access to the game via your intranet, just contact us at info@idforlag.com

The digital card game is delivered as a downloadable pdf file. Each card is discreetly marked with your order number in the bottom right corner. When you make a purchase, you’ll receive a confirmation email (from SendOwl Downloads) with a link to download the file, and you can download it three times. Want to take a quick look at the game and see what the downloadable file looks like? Try the free sample.

 

#EnNuestroTrabajo (Spanish)

The #EnNuestroTrabajo (Spanish) card came is a concrete and easy-to-use tool to get employees, management, human resources and unions to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

The card game includes 24 discussion cards that you can go back and forth between. Each card presents facts and questions to prompt a discussion about an issue related to the workplace. After reading and discussing the prompt, there are questions related to the way things are at your own company or organization. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The first card in the games provides more detailed instructions for the discussion cards. 

The digital #EnNuestroTrabajo card game costs 30 EUR (approx 305 SEK) including VAT 25 %. 

The digital card game is intended for use in your working group, project team or training group and may not be distributed, copied or uploaded online. If you’d like to use it on your intranet, it should only be made available to your working group, project team or training group. If you’d like more people in your organization to have access to the game via your intranet, just contact us at info@idforlag.com

The digital card game is delivered as a downloadable pdf file. Each card is discreetly marked with your order number in the bottom right corner. When you make a purchase, you’ll receive a confirmation email (from SendOwl Downloads) with a link to download the file, and you can download it three times. Want to take a quick look at the game and see what the downloadable file looks like? Try the free sample.

 

#MeidänTyöpaikallamme (Finnish)

The #MeidänTyöpaikallamme (Finnish) card came is a concrete and easy-to-use tool to get employees, management, human resources and unions to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

The card game includes 24 discussion cards that you can go back and forth between. Each card presents facts and questions to prompt a discussion about an issue related to the workplace. After reading and discussing the prompt, there are questions related to the way things are at your own company or organization. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The first card in the games provides more detailed instructions for the discussion cards.

The digital #MeidänTyöpaikallamme card game costs 30 EUR (approx 305 SEK) including VAT 25 %. 

The digital card game is intended for use in your working group, project team or training group and may not be distributed, copied or uploaded online. If you’d like to use it on your intranet, it should only be made available to your working group, project team or training group. If you’d like more people in your organization to have access to the game via your intranet, just contact us at info@idforlag.com

The digital card game is delivered as a downloadable pdf file. Each card is discreetly marked with your order number in the bottom right corner. When you make a purchase, you’ll receive a confirmation email (from SendOwl Downloads) with a link to download the file, and you can download it three times. Want to take a quick look at the game and see what the downloadable file looks like? Try the free sample. 

#unaswpracy (Polish)

The #unaswpracy (Polish) card came is a concrete and easy-to-use tool to get employees, management, human resources and unions to discuss and develop gender equality, diversity and inclusion in the workplace.

The card game includes 24 discussion cards that you can go back and forth between. Each card presents facts and questions to prompt a discussion about an issue related to the workplace. After reading and discussing the prompt, there are questions related to the way things are at your own company or organization. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The first card in the games provides more detailed instructions for the discussion cards.

The digital #unaswpracy card game costs 30 EUR (approx 305 SEK) including VAT 25 %. 

The digital card game is intended for use in your working group, project team or training group and may not be distributed, copied or uploaded online. If you’d like to use it on your intranet, it should only be made available to your working group, project team or training group. If you’d like more people in your organization to have access to the game via your intranet, just contact us at info@idforlag.com

The digital card game is delivered as a downloadable pdf file. Each card is discreetly marked with your order number in the bottom right corner. When you make a purchase, you’ll receive a confirmation email (from SendOwl Downloads) with a link to download the file, and you can download it three times. Want to take a quick look at the game and see what the downloadable file looks like? Try the free sample. 

Läs mer om kortlekarna på wwww.hurardethososs.se 

Read more about our card games at www.atourworkplace.com