ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009)

Finns som e-bok och ljudbok. Köp i bokhandel. E-boken kan du även köpa via Publit nedan. 

Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas?

Jämställdhet i praktiken visar hur ni kan skapa en arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas tillvara och olika perspektiv får bidra till att utveckla verksamheten.

Boken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.

Boken beskriver hur du som chef bör agera för att få alla med på tåget i jämställdhetsarbetet och hur ni tillsammans ser till att er satsning inte stannar på pappret, utan att det verkligen händer något.

Provläs Jämställdhet i praktiken här.

Boken är skriven av Gabriella Fägerlind (civ.ing.) som sedan 1999 arbetar som organisationskonsult med fokus på mångfald och jämställdhet. Hon har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat och offentlig. Hon har även skrivit boken Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling.