ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Jämställdhet i praktiken intro

Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats (2009) tryckt bok och e-bok. Vad har ni att vinna på att jobba med jämställdhet på er arbetsplats? Hur kommer ni igång och håller liv i  engagemanget? Och vad måste ledning, chefer och medarbetare bidra med för att satsningen ska lyckas?

Jämställdhet i praktiken vänder sig både till chefer och medarbetare. Den tar bland annat upp hur ni kan utveckla organisationskulturen, chefernas ledarskap samt extern och intern rekrytering med ett jämställdhetsperspektiv. Erfarenheter från svenska arbetsplats och resultat av forskning om kvinnor och män, varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor.  Läs mer om boken.