ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Mer information om utbildningsportalen

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och eventuella frågor/kommentarer som du har om utbildningsportalen Mångfald och inkluderande arbetsplats. Vi svarar snabbt!