ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Information om datum för utbildning

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så skickar vi information om datum för vårens fördjupningsutbildning om Mångfald och inkluderande arbetsplats.