ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Om ID Förlag

ID förlag är ett litet förlag som ger ut och säljer böcker om jämställdhet och mångfald i arbetslivet.

ID Förlag startades 2014 och drivs av Gabriella Fägerlind. Gabriella arbetar sedan 1999 som konsult med fokus på jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser (2024) och Jämställdhet i praktiken (2009). ID Förlag ägs av ImplementDiversity AB.

ID Förlag ger ut böckerna Räkna med jämlikhet av Christina Ahlzén samt Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats av Gabriella Fägerlind. ID förlag ger också ut rapporten Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning om forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter  .

ID Förlag säljer också diskussionskortleken #hurärdethososs som finns tillgänglig på sju språk (svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska, polska). Diskussionkortleken är framtagen av Gabriella Fägerlind.