ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Om ID Förlag

ID förlag är ett litet förlag som ger ut och säljer böcker om jämställdhet och mångfald i arbetslivet.

ID Förlag startades 2014 och drivs av Gabriella Fägerlind. Gabriella har arbetat 20 år som konsult med fokus på jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. ID Förlag ägs av ImplementDiversity AB.

ID Förlag ger ut böckerna Räkna med jämlikhet och Jämställdhet i praktiken (tidigare UPH) samt ljudböckerna (CD) Mångfald i praktiken och Jämställdhet i praktiken. Vi säljer också boken Mångfald i praktiken (Liber).