ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Räkna med jämlikhet intro

Räkna m jämlikhet omslagRäkna med jämlikhet (2015) tryckt bok och e-bok Christina Ahlzéns bok Räkna  med jämlikhet är en pedagogisk och rolig bok om statistik och jämlikhetsarbete!

Måste statistik om jämlikhet stanna vid att ”räkna huvuden”? Vilken roll har statistik i jämlikhetsarbete? Vilka för- och nackdelar har den? Räkna med jämlikhet beskriver de vanligaste utmaningarna och de bästa knepen för att förbereda, ta fram och använda statistik i jämlikhetsarbetet. Läs mer om boken.