ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Digitala utbildningar (live)

Mångfald och inkluderande arbetsplats

Digital utbildning (live)

Kursen omfattar 4 halvdagar

Start: 11 oktober, 2021

Vill du fördjupa dina kunskaper om mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen? Då har du chansen att göra det under fyra halvdagar i oktober och november 2021. Gabriella Fägerlind som arbetat som konsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen sedan 1999 håller i kursen. 

Kursen är digital och den genomförs live. Föreläsningarna spelas in, så du har möjlighet att titta på dem i efterhand i kursportalen om du vill repetera något moment eller om du inte kan delta vid något eller några av kurstillfällena. 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR, med Hållbarhet/ Sustainability, eller som ingår i projektgrupper/ arbetsgrupper med fokus på mångfald på din arbetsplats. Kursen vänder sig också till konsulter som vill komplettera/fördjupa sin kunskap inom området.

Vi de fyra tillfällena går vi igenom (mer utförlig beskrivning se nedan):

 1. Begreppen, vad omfattar “mångfaldsarbete”, forskning om mångfald i grupper.  Vi reder ut begreppen. Viktiga steg i arbetet med mångfald. Vad kan vi lära av forskning om mångfald i grupper?
 2. Unconscious bias/undermedvetna fördomar och “brus”. Vad är unconscious bias/undermedvetna fördomar? Hur kan vi minska risken att de påverkas oss negativt på jobbet? Hur påverkas vi och vårt beslutsfattande av ”brus”?
 3. Inkluderande kultur och psykologisk säkerhet/trygghet på arbetsplatsen. Hur skapa och bibehålla en inkluderande kultur på arbetsplatsen och psykologisk säkerhet/ trygghet där medarbetare och chefer tar vara på och drar nytta av varandras olikheter?
 4. Hur genomföra i arbetet med mångfald och inkludering i praktiken? Vad kan det praktiska arbetet omfatta? Vilka är de vanliga fallgroparna? Hur kan man mäta jämställdhet, mångfald och inkludering?

Alla fyra utbildningsmodulerna innehåller:

 • Föreläsningar (spelas in, kursdeltagare har tillgång till inspelningen ett halvår via kursportalen).
 • Dialog och möjlighet att ställa frågor.
 • Gruppdiskussioner (helgrupp och smågruppsdiskussioner).
 • Övningar.
 • Verktyg som du/ni kan använda i ert arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering. (finns på kursportalen, tillgängligt ett halvår, går att ladda ner).
 • Dokumentation de ppt-bilder som visas under utbildningen (som pdf-fil).
 • Lästips, länktips, lyssningstips för den som vill fördjupa sig ytterligare.
 • Varje modul är 2 timmar och 45 minuter.

Tillfälle 1 – Begrepp, ”hur”?, forskning

På kursens första tillfälle går vi igenom begrepp, viktiga steg i mångfaldsarbetet och forskning om mångfald i grupper:

 • Vi reder ut begreppen – du känner säkert redan till flera av dem, men vi gör detta för att få en gemensam bas. Vi pratar om jämlikhet, jämställdhet, mångfald, inkluderande kultur, diskriminering, genus, intersektionalitet, rasism m.fl. begrepp.
 • Viktiga steg i arbetet med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur. Vikten av att tydliggöra arbetsplatsens ”varför?”. Insatser med olika fokus för att få långsiktighet i arbetet.
 • Vad kan vi visar forskning om mångfald i grupper? Vad kan vi lära av det? Hur kan vi använda lärdomarna i arbetet med mångfald och inkludering?

Tillfälle 2 – Unconscious bias och ”brus”

På kursens andra tillfälle fördjupar vi oss inom unconscious bias/undermedvetna preferenser och ”brus” och hur detta påverkar oss i arbetet, samt hur det är nära kopplat till arbetet med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen.

 • Vad är unconscious bias/undermedvetna preferenser? Hur hjärnan fungerar och undermedvetet kan påverka oss att ta (betydligt) sämre beslut i en mängd situationer på jobbet.
 • Hjärn-fallgropar att se upp med.
 • Tips, aktiviteter, ”att-tänka-på” för att minska risken för ovidkommande hänsyn som baseras på unconscious bias – kopplat till icke-diskriminering, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Tillfälle 3 – inkluderande kultur och psykologisk säkerhet

På kursens tredje tillfälle fokuserar vi på inkluderande kultur och psykologisk säkerhet/trygghet – som är viktiga förutsättningar för att ha dra nytta av mångfald.

 • Vad är psykologisk säkerhet och hur hänger det ihop med inkluderande kultur? Vad kan vi lära av forskning om inkluderande kultur och psykologisk säkerhet i grupper?
 • Hur skapa och bibehålla en inkluderande kultur och psykologisk säkerhet? Vad stöttar en sådan utveckling? Vad motarbetar eller raserar det?
 •  Ledarskap för inkludering och psykologisk säkerhet/trygghet.

Tillfälle 4 – Hur genomföra i praktiken?

På kursens sista tillfälle fokuserar vi på hur arbetet med jämställdhet, mångfald och att skapa och bibehålla en inkluderande kultur praktiskt kan genomföras:

 • Vad är viktigt att göra och tänka på i arbetet med mångfald och inkludering?
 • Vad är ”möjliggörare”, underlättar arbetet? Vilka fallgropar ska ni se upp med?
 • Mäta mångfald och inkluderande kultur – hur?

Datum och tider för utbildningen

Tillfälle 1: 13.00-15.45, 11 oktober, 2021

Tillfälle 2: 13.00-15.45, 18 oktober, 2021

Tillfälle 3: 13.00-15.45, 25 oktober, 2021

Tillfälle 4: 13.00-15.45, 8 november, 2021 

Praktisk information

Utbildningen genomförs i Zoom. Du får en kalenderinbjudan med länken till utbildningen efter att du har anmält dig till kursen. 

Du får inloggningsuppgifter till medlemsportalen före första utbildningstillfället. Materialet i medlemsportalen fylls på inför och efter respektive tillfälle. 

Max antal deltagare: 12 personer. 

Har du frågor/kommentarer? Vill du ha ytterligare information? Kontakta Gabriella Fägerlind på gabriella@implementdiversity.com eller på
070-9903714

Pris för utbildningen:
8900 SEK + moms

Du betalar med kort i webshopen eller via faktura.

Är ni flera kollegor som ska gå utbildningen? Kontakta Gabriella Fägerlind för rabatterat pris. Du når henne på gabriella@implementdiversity.com och på
070-9903714

I priset ingår kursens fyra utbildningstillfällen samt tillgång till materialet på medlemsportalen under 6 månader.  

Du får också (Värde: ca 2300 SEK)

 • 30 minuter enskilt samtal/rådgivning med Gabriella Fägerlind
 • Boken ”Mångfald i praktiken” (ny utgåva under hösten/vintern 2021) av Gabriella Fägerlind
 • Rapporten ”Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning” av Gabriella Fägerlind (2019)
 • Boken ”Räkna med jämlikhet” av Christina Ahlzén (2015)
 •  2 ex. av diskussionskortleken #hurärdethososs (finns på svenska, engelska, tyska, spanska, finska och polska.)

 

Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar.

Gabriella har utvecklat diskussionskortleken #hurärdethososs, ett verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald (finns i fysisk och digital version, samt som app, och på följande språk: svenska, engelska, tyska, spanska, finska och tyska). Gabriella är författare till böckerna ”Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling”, ”Jämställdhet i praktiken så utvecklar ni er arbetsplats” och till forskningssammanställningen ”Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper”, hon har skrivit ett flertal rapporter och artiklar. 

Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola och sedan ett antal år industridoktorand inom organisation, ledning och förändring på KTH.

För mer information om Gabriella Fägerlind och konsultföretaget ImplementDiversity AB se www.implementdiversity.com