ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Digital utbildning Mångfald och inkluderande arbetsplats

Mångfald och inkluderande arbetsplats

Digital utbildning + övningar, lästips, videotips m.m. 

Du får tillgång till kursen och allt material i 24 månader. Och du kan välja att köpa till rådgivning/diskussion m.m.  

Vill du fördjupa dina kunskaper om mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen – men har inte möjlighet att gå en kurs utan du vill göra det i din egen takt? Då är den här digitala utbildningen något för dig. Kursen Mångfald och inkluderande arbetsplats omfattar inspelade kunskapspass med Gabriella Fägerlind, övningar, lästips och artiklar, tips på videoklipp m.m. Allt är samlat i en utbildningsportal Gabriella Fägerlind som arbetat som konsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen sedan 1999 har utvecklat kursen. 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR, med Hållbarhet/ Sustainability, eller som ingår i projektgrupper/ arbetsgrupper med fokus på mångfald på din arbetsplats. Kursen vänder sig också till konsulter som vill komplettera/fördjupa sin kunskap inom området.

Utbildningen omfattar fyra moduler (mer utförlig beskrivning se nedan):

 1. Begreppen, vad omfattar “mångfaldsarbete”, forskning om mångfald i grupper.  Vi reder ut begreppen. Viktiga steg i arbetet med mångfald. Vad kan vi lära av forskning om mångfald i grupper?
 2. Unconscious bias/undermedvetna fördomar och preferenser. Vad är unconscious bias/undermedvetna fördomar och preferenser? Hur kan vi minska risken att de påverkar oss negativt på jobbet? Vad är ”brus” och hur påverkar det beslutsfattande?
 3. Inkluderande kultur och psykologisk säkerhet/trygghet på arbetsplatsen. Hur skapa och bibehålla en inkluderande kultur på arbetsplatsen och psykologisk säkerhet/ trygghet där medarbetare och chefer tar vara på och drar nytta av varandras olikheter?
 4. Hur genomföra arbetet med mångfald och inkludering i praktiken? Vad kan det praktiska arbetet omfatta? Vilka är de vanliga fallgroparna? Hur kan man mäta jämställdhet, mångfald och inkludering?

Alla fyra utbildningsmodulerna innehåller

 • Inspelade föreläsningar med Gabriella Fägerlind med fokus på det som modulen handlar om. Filmklippen är ca 80 minuter (i varje modul)
 • Dokumentation: Pdf med det power point-bilder som visas i filmklippet.
 • Övningar med instruktioner.
 • Lästips i form av rapporter, böcker, artiklar etc.
 • Länkar till lyssningstips och filmtips, såsom TedTalks, filmklipp, sommarprogram etc. 

Modul 1 – Begrepp, ”hur”?, forskning

På kursens första tillfälle går vi igenom begrepp, viktiga steg i mångfaldsarbetet och forskning om mångfald i grupper:

 • Vi reder ut begreppen – du känner säkert redan till flera av dem, men vi gör detta för att få en gemensam bas. Vi pratar om jämlikhet, jämställdhet, mångfald, inkluderande kultur, diskriminering, genus, intersektionalitet, rasism m.fl. begrepp.
 • Viktiga steg i arbetet med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur. Vikten av att tydliggöra arbetsplatsens ”varför?”. Insatser med olika fokus för att få långsiktighet i arbetet.
 • Vad visar forskning om mångfald i grupper? Vad kan vi lära av det? Hur kan vi använda lärdomarna i arbetet med mångfald och inkludering?

Tillfälle 2 – Unconscious bias / Undermedvetna fördomar och preferenser

På kursens andra tillfälle fördjupar vi oss inom unconscious bias/undermedvetna preferenser och fördomar och hur detta påverkar oss i arbetet, samt hur det är nära kopplat till arbetet med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur på arbetsplatsen.

 • Vad är unconscious bias/undermedvetna preferenser och fördomar? Hur hjärnan fungerar och undermedvetet kan påverka oss att ta (betydligt) sämre beslut i en mängd situationer på jobbet. Vad är ”brus” och hur påverkar det vid beslutsfattande?
 • Hjärn-fallgropar att se upp med.
 • Tips, aktiviteter, ”att-tänka-på” för att minska risken för ovidkommande hänsyn som baseras på unconscious bias – kopplat till icke-diskriminering, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Tillfälle 3 – inkluderande kultur och psykologisk säkerhet

På kursens tredje tillfälle fokuserar vi på inkluderande kultur och psykologisk säkerhet/trygghet – som är viktiga förutsättningar för att ha dra nytta av mångfald.

 • Vad är psykologisk säkerhet och hur hänger det ihop med inkluderande kultur? Vad kan vi lära av forskning om inkluderande kultur och psykologisk säkerhet i grupper?
 • Hur skapa och bibehålla en inkluderande kultur och psykologisk säkerhet? Vad stöttar en sådan utveckling? Vad motarbetar eller raserar det?
 •  Ledarskap för inkludering och psykologisk säkerhet/trygghet.

Tillfälle 4 – Hur genomföra i praktiken?

På kursens sista tillfälle fokuserar vi på hur arbetet med jämställdhet, mångfald och att skapa och bibehålla en inkluderande kultur praktiskt kan genomföras:

 • Vad är viktigt att göra och tänka på i arbetet med mångfald och inkludering?
 • Vad är ”möjliggörare”, underlättar arbetet? Vilka fallgropar ska ni se upp med?
 • Mäta mångfald och inkluderande kultur – hur?

Praktisk information

 • Du har tillgång till utbildningen i 24 månader.
 • Du får inloggningsuppgifter till utbildningsportalen du köpt utbildningen/lämnat faktureringsuppgifter. 
Har du frågor/kommentarer? Vill du ha ytterligare information? Kontakta Gabriella Fägerlind på gabriella@implementdiversity.com eller på 070-9903714

Variant 1 pris: 4 399 SEK + moms

Du betalar via faktura.

Är ni flera kollegor som vill ha tillgång till utbildningsportalen om Mångfald och inkluderande arbetsplats? Kontakta Gabriella Fägerlind för rabatterat pris. Du når henne på gabriella@implementdiversity.com och på
070-990371

Variant 1 omfattar:

Tillgång till materialet i utbildningsportalen (i 24 månader):

 • Inspelade föreläsningar med Gabriella Fägerlind med fokus på det som modulen handlar om. Filmklippen är ca 80 minuter (i varje modul)
 • Dokumentation: Pdf med det power point-bilder som visas i filmklippet.
 • Övningar med instruktioner.
 • Lästips i form av rapporter, böcker, artiklar etc.
 • Länkar till lyssningstips och filmtips, såsom TedTalks, filmklipp, sommarprogram etc.

Variant 2 pris: 6 999 SEK + moms

Du betalar via faktura. Det går också bra att du köper variant 1 i webbshopen och betalar resten via faktura.

Är ni flera kollegor som vill ha tillgång till utbildningsportalen om Mångfald och inkluderande arbetsplats? Kontakta Gabriella Fägerlind för rabatterat pris. Du når henne på gabriella@implementdiversity.com och på
070-990371

Variant 2 omfattar:

 • Tillgång till materialet i utbildningsportalen (under 24 månader) som det beskrivs ovan i variant 1.
 • 4 gånger 20 minuters diskussion/rådgivning med Gabriella Fägerlind – kopplat till de fyra utbildningspassen. 
 • Boken ”Mångfald i praktiken” av Gabriella Fägerlind, ny utgåva senhösten 2022.
 • Rapporten ”Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning” av Gabriella Fägerlind (2019)
 • Boken ”Räkna med jämlikhet” av Christina Ahlzén (2015)
 • 2 ex av diskussionskortleken #hurärdethososs (finns på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska, polska)

Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel nulägesanalyser, stöd att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, ledarutveckling, organisationsutveckling, nyckeltal för jämställdhet och mångfald, starta upp projektgrupper för jämställdhet och mångfald, ta fram mångfalds- och jämställdhetspolicy samt lönekartläggningar.

Gabriella har utvecklat diskussionskortleken #hurärdethososs, ett verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald (finns i fysisk och digital version, samt som app, och på följande språk: svenska, engelska, tyska, spanska, finska och polska). Gabriella är författare till böckerna ”Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling”, ”Jämställdhet i praktiken så utvecklar ni er arbetsplats” och till forskningssammanställningen ”Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper”, hon har skrivit ett flertal rapporter och artiklar. 

Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola och sedan ett antal år industridoktorand inom organisation, ledning och förändring på KTH.

För mer information om Gabriella Fägerlind och konsultföretaget ImplementDiversity AB se www.implementdiversity.com