ID Förlag, c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
070-990 37 14
info@idforlag.se

Registrera till utbildning, betala mot faktura

Använd formuläret nedan för att anmäla en eller flera personer till den digitala utbildningen Mångfald och inkluderande arbetsplats i vår utbildningsportal.