ID Förlag (556702-3980), c/o ImplementDiversity AB, Box 284, 751 05 Uppsala
info@idforlag.se

Betala utbildning mot faktura

Använd formuläret nedan för att anmäla en eller flera personer till fördjupningsutbildningen Mångfald och inkluderande arbetsplats.